Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

1085 chương

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị là một trong những truyện kiếm hiệp của Truyện Tiên Hiệp. Với những tình tiết gây cấn Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 1085 chương hồi truyện kiếm hiệp trong sinh tu tien tai do thi.


Truyện kiếm hiệp Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Truyện Tiên Hiệp bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: