Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Tinh Thần Biến

670 chương

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến là một trong những truyện kiếm hiệp của Truyện Tiên Hiệp. Với những tình tiết gây cấn Tinh Thần Biến đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 670 chương hồi truyện kiếm hiệp tinh than bien.


Truyện kiếm hiệp Tinh Thần Biến là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Truyện Tiên Hiệp bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: