Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Tình ma

19 chương

Tình ma

Tình ma là một trong những truyện kiếm hiệp của Ưu Đàm Hoa. Với những tình tiết gây cấn Tình ma đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 19 chương hồi truyện kiếm hiệp tinh ma.


Truyện kiếm hiệp Tình ma là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Ưu Đàm Hoa bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau:
 • Tình ma - Hồi 1 : Lan Châu Nhật Mộ Tình Ma Tử - Hán Thủy Ô Đề Kiếm Minh Vong
 • Tình ma - Hồi 2 : Bán Dạ Thác Cô Trầm Thủy Để - Động Đình Trúc Mã Thị Lương Duyên
 • Tình ma - Hồi 3 : Thái Sơn Tuyệt Lộ Phùng Ngư Hỏa - Hoàng Hà Phục Độc Ngộ Nhân Ma
 • Tình ma - Hồi 4 : Tống Quan Hữu Đắc Thanh Long Lệnh - Vạn Độc Đàm Trung Hữu Túc Duyên
 • Tình ma - Hồi 5 : Tây Khứ Thiên Sơn Tầm Lão Tổ - Đông Hồi Lan Địa Ngộ Miêu Nhi
 • Tình ma - Hồi 6 : Diên An Thuật Sĩ Tầm Tinh Đẩu - Tuyết Phượng Phi Hồ Khấp Cố Nhân
 • Tình ma - Hồi 7 : Tây An Đài Thượng Phùng Long Nữ - Sơn Hạ Kim Cung Đắc Bảo Tàng
 • Tình ma - Hồi 8 : Lạc Dương Cứu Giá Xưng Huynh Đệ - Đế Địa Thần Y Tập Tước Vương
 • Tình ma - Hồi 9 : Động Đình Bán Dạ Phong Ba Khởi - Hồng Trạch Thần Mưu Cứu Yến Vân
 • Tình ma - Hồi 10 : Võ Đang Cứu Khốn Thiên Trì Bạt - Thuyền Hạ Phò Nguy Lãnh Sương Quy
 • Tình ma - Hồi 11 : Cải Trang Tiềm Nhập Tình Ma Huyệt - Túc Đế Lương Duyên Ngộ Mỹ Nhân
 • Tình ma - Hồi 12 : Hồng Trạch Hồ Trung Tầm Cửu Vỹ - Thiếu Lâm Sơn Thượng Đả Tình Ma
 • Tình ma - Hồi 13 : Tháp Nhĩ Tự Trung Phùng Bát Chỉ - Kiếm Sơn Sơn Thượng Ngộ Can Gia
 • Tình ma - Hồi 14 : Hoài Giang Phó Hội Cô Lâu Hiện - Hán Thủy Ba Bồng Khấp Mỹ Nhân
 • Tình ma - Hồi 15 : Trảm Ôn Hoàng Thụ Tiêu Ma Bệnh - Giả Á Phần Hương Diệt Tử Vi
 • Tình ma - Hồi 16 : Miên Dương Bán Dạ Cứu Đường Môn - Bố Đà La Tự Thu Kinh Bổn
 • Tình ma - Hồi 17 : Phượng Tường Đoạn Kiếm Tình Ma Tẩu - Thiên Mụ Nam Cung Khai Giáo Tông
 • Tình ma - Hồi 18 : Đế Đô Quốc Khố Truy Phi Tặc - Nam Lĩnh Từ Trung Ngộ Kiếm Chiêu
 • Tình ma - Hồi 19 (cuối) : Phụ Thù Báo Phục Song Ma Tử - Thiên Hạ Thanh Bình Tà Giáo Vong (cuối)