Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Thương Thiên

800 chương

Thương Thiên

Thương Thiên là một trong những truyện kiếm hiệp của Truyện Tiên Hiệp. Với những tình tiết gây cấn Thương Thiên đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 1213 chương hồi truyện kiếm hiệp thuong thien.


Truyện kiếm hiệp Thương Thiên là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Truyện Tiên Hiệp bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: