Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Thú Thần Tu Tiên

554 chương

Thú Thần Tu Tiên

Thú Thần Tu Tiên là một trong những truyện kiếm hiệp của Truyện Tiên Hiệp. Với những tình tiết gây cấn Thú Thần Tu Tiên đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 554 chương hồi truyện kiếm hiệp thu than tu tien.


Truyện kiếm hiệp Thú Thần Tu Tiên là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Truyện Tiên Hiệp bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: