Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Thanh Long giáo chủ

47 chương

Thanh Long giáo chủ

Thanh Long giáo chủ là một trong những truyện kiếm hiệp của Liễu Tàn Dương. Với những tình tiết gây cấn Thanh Long giáo chủ đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 47 chương hồi truyện kiếm hiệp thanh long giao chu.


Truyện kiếm hiệp Thanh Long giáo chủ là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Liễu Tàn Dương bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: