Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Sở Hán tranh bá

568 chương

Sở Hán tranh bá

Sở Hán tranh bá là một trong những truyện kiếm hiệp của Khuyết Danh. Với những tình tiết gây cấn Sở Hán tranh bá đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 568 chương hồi truyện kiếm hiệp so han tranh ba.


Truyện kiếm hiệp Sở Hán tranh bá là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Khuyết Danh bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: