Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Phi Thăng Chi Hậu

744 chương

Phi Thăng Chi Hậu

Phi Thăng Chi Hậu là một trong những truyện kiếm hiệp của Truyện Tiên Hiệp. Với những tình tiết gây cấn Phi Thăng Chi Hậu đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 744 chương hồi truyện kiếm hiệp phi thang chi hau.


Truyện kiếm hiệp Phi Thăng Chi Hậu là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Truyện Tiên Hiệp bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: