Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Ngô dạ lan hoa

14 chương

Ngô dạ lan hoa

Ngô dạ lan hoa là một trong những truyện kiếm hiệp của Cổ Long. Với những tình tiết gây cấn Ngô dạ lan hoa đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 14 chương hồi truyện kiếm hiệp ngo da lan hoa.


Truyện kiếm hiệp Ngô dạ lan hoa là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Cổ Long bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: