Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

488 chương

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần là một trong những truyện kiếm hiệp của Truyện Tiên Hiệp. Với những tình tiết gây cấn Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 488 chương hồi truyện kiếm hiệp nga vi tru vuong chi ngao khieu phong than.


Truyện kiếm hiệp Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Truyện Tiên Hiệp bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: