Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Ngã Dục Phong Thiên

1965 chương

Ngã Dục Phong Thiên

Ngã Dục Phong Thiên là một trong những truyện kiếm hiệp của Truyện Tiên Hiệp. Với những tình tiết gây cấn Ngã Dục Phong Thiên đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 1965 chương hồi truyện kiếm hiệp nga duc phong thien.


Truyện kiếm hiệp Ngã Dục Phong Thiên là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Truyện Tiên Hiệp bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: