Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Liên Hoa Bảo Giám

516 chương

Liên Hoa Bảo Giám

Liên Hoa Bảo Giám là một trong những truyện kiếm hiệp của Truyện Tiên Hiệp. Với những tình tiết gây cấn Liên Hoa Bảo Giám đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 516 chương hồi truyện kiếm hiệp lien hoa bao giam.


Truyện kiếm hiệp Liên Hoa Bảo Giám là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Truyện Tiên Hiệp bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: