Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Lam y nữ hiệp

46 chương

Lam y nữ hiệp

Lam y nữ hiệp là một trong những truyện kiếm hiệp của Khuyết Danh. Với những tình tiết gây cấn Lam y nữ hiệp đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 46 chương hồi truyện kiếm hiệp lam y nu hiep.


Truyện kiếm hiệp Lam y nữ hiệp là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Khuyết Danh bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau:
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 1 : Trấn Giang thành, Tham Hoa Quỷ lộng quyền cha cợt gái - Dương Tử giang, Đàm đề đốc mừng quốc khánh duyệt binh
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 2 : Giở thói trăng hoa, Ngũ thử lầm trang nữ kiệt - Ra tài võ dũng, Song hiệp phá lầu Xuân Phong
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 3 : Phong lầu, Phàn gia mộ người nghĩa hiệp - Hương quán, Song hiệp gặp bạn đồng môn
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 4 : Bênh con hư, Dương Trường Hỷ truy nã người ngay - Vì dân lành, Đại hành khách dằn mặt kẻ quấy
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 5 : Nhận đao Thái Bảo, táng đởm Dương tổng trấn - Nghe lời Nữ hiệp, kinh hồn Mãng Đầu Đà
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 6 : Khẩu Phật tâm xà, Hắc Đầu Đà trổ ngón - Quốc sắc thiên hương, Hà Thái Phượng lâm nguy
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 7 : Tàng Xuân viện, trinh nữ thoát vòng kiềm tỏa - Kim Cương tự, hiệp khách cử đại hồng chung
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 8 : Mất người ngọc, đầu đà trở lại Chiêu Dương lộ - Trổ oai hiệp, Nữ hiệp uy hiếp Thiết ác tăng
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 9 : Cả lòng tin bạn, Pháp Huyền đại sư vong mạng - Coi nhẹ lời thầy, Phi Không hòa thượng lộng hành
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 10 : Loạn náo Hoàn Gia quán, quái khách anh hùng gặp gỡ - Đại phá Kim Cương tự, ác tăng đại đạo hết đời
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 11 : Tứ tuần đại khánh, Trương viên ngoại thết dị nhân - Bí truyền Nhuyễn thuật, Trương Lãng Tử thu đồ đệ
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 12 : Múa lê thương, Trương Tam Nương thử thách anh hùng - Phát thần tiễn, Hoàng Hoa Chiếm phục gái thuyền quyên
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 13 : Vô tình kẻ cũ gặp thù xưa - Hội ý Dị nhân trừ đạo tặc
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 14 : Đả Vô Thường Xích Quỷ, Đức Kiệt cứu người hoạn nạn - Đôi vòng ngọc Thấu Lục, Lam Y răn kẻ gian tham
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 15 : Thanh Dương hồ, Mộng Hoa Vương mang nhục - Thiếu Lâm tự, Thiết Phiến Cô xuất thân
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 16 : Duyên kỳ ngộ, Thái Phượng đẹp duyên cùng Tào Chí - Sầu chia ly, Bích Nữ ngơ ngẩn biệt Chu lang
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 17 : Giữa tiệc, Đức Kiệt Lam Y biểu diễn Phong Vũ đao - Ngoài sân, Thế Hùng Mộng Liên trổ tài Liên Châu pháp
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 18 : Sơn Phu điếm, Chu song hiệp lầm tiệc thịt người - Nơi địa huyệt, Mẫu Dạ Xoa tới ngày tận số
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 19 : Duyên gặp đạo sĩ, Đới Vĩnh Khang luyện võ thuật - Dong ruổi trên đường, kết duyên với Đổng thị
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 20 : Thiên bất dung gian, Xích Hoa viện bị hỏa thiêu - Đến Mã Thạch cương, Hán Thọ Đình Hầu báo mộng
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 21 : Tìm dấu ngựa rừng trong Xuyên Lâm ổ - Hàng phục Hồng mã, Kim Đao Tướng trổ tài
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 22 : Nhập chốn thâm cung, si mê Hoàng hậu - Mưu đoạt ngôi trời, nạp tướng đồn binh
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 23 : Núi Long Sơn tự, Thượng Thái truyền nghề - Đại hội Kim Lăng, anh hùng quần tụ
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 24 : Vô Địch tướng quân hiện thân dạy võ - Kỳ tài kỵ mã, Trại Nguyên Bá lên đường
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 25 : Quyết hại anh hùng, Ân Định mạng vong - Trổ tài trùy pháp, Trại Nguyên Khánh kinh hồn
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 26 : Vào chốn thâm cung, Nữ hiệp gặp Lan Anh - Hận duyên dang dở, Phàn nữ nhắn Chu lang
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 27 : Tiên Long trấn, Hà Tiên Cô cho thuốc - Rừng Độc Lâm, Tam hiệp bắt tà dâm
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 28 : Giở thói dâm tà, họ Hồ manh tâm thù oán - Cứu kẻ hiền lương, Tam hiệp quyết ra tay
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 29 : Giả khách tu mi, Nữ hiệp thăm kỹ viện - Bắt Độc Giác Long, giai nhân náo huê phòng
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 30 : Thắng gia bảo, Tam hiệp trừng trị cường hào - Tam Môn cốc, hai họ nhất quyết tương tranh
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 31 : Đả thiết ngưu, mỹ nam tử rời Tam Môn cốc - Hạ Hoa mã, Dương Hoài Ngọc nhập Hàn gia trại
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 32 : Nhờ hiệp khách phận hàn, Tề quân tặng báu kiếm - Vào hành thích dâm vương, Tam hiệp trổ tài cao
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 33 : Gặp người bị nạn, trưởng lão tìm ra Tiêu Nhục Diệp - Về kinh cấp báo, Mạnh Thường quyết hành động một phen
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 34 : Hiến mưu lập kế, Trại Mạnh Thường quyết giúp Quân vương - Điều động tướng binh, Mã nguyên soái hội diện Tổng trấn
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 35 : Triệu tập tướng binh, Kim Lăng cờ xí ngập trời - Hoa viên gặp bạn, Lan Anh một phen bày tỏ
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 36 : Dùng sắc mê hồn, Đường Trại Nhi ru hồn Ngũ hổ - Mê luyến yêu đương, Vô Địch tướng chuyển hướng tam quân
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 37 : Huyết thắm phủ vương, cung môn tử chiến - Thưởng công đền tội, Mã soái hồi Kinh
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 38 : Làng Thanh Phiêu, mãnh hầu bắt tiểu nhi - Huyện Thạch Tấn, anh thư trêu nữ hiệp
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 39 : Nhận giúp Thiết Xích, Tam hiệp qua đất Trường Sa - Giòng sông Lăng Lý, Cửu quái lộng hành Hoang Địa
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 40 : Cứu người lành hiệp khách thám hiểm Vạn Đại Sơn - Thăm thiền sư, hào kiệt nhàn du Thiếu Lâm tự
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 41 : Tiệc yến linh đình, hiệp khách anh thư phỉ nguyện - Lạc nẻo mai thôn, Tam hiệp rong ruổi hồi hương
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 42 : Đội lốt danh gia, cường tặc cướp ngọc Lam Vân - Nhận giúp huyện quan, hiệp khách một chuyến trừ gian
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 43 : Bị khốn Ngao Sơn Đầu, tướng binh nếm mùi thất trận - Sử dụng Mê Hồn phấn, mỹ nhân bắt khách tu mi
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 44 : Gặp Nụy khấu bao vây, kẻ thù thành bằng hữu - Chiến Sơn Điền thủy tướng, yêu nữ thoát trùng vi
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 45 : Sóng động biển khơi, người và cá đua tranh - Rừng sâu bãi rộng, Nữ hiệp tầm hoang mã
 • Lam y nữ hiệp - Hồi 46 (cuối) : Tìm kiếm kho tàng, Tam hiệp xuất công vào núi - Gặp Bách Hoa xà, thấy bảo vật của Quan gia (cuối)