Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Lã Mai Nương

35 chương

Lã Mai Nương

Lã Mai Nương là một trong những truyện kiếm hiệp của Khuyết Danh. Với những tình tiết gây cấn Lã Mai Nương đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 35 chương hồi truyện kiếm hiệp la mai nuong.


Truyện kiếm hiệp Lã Mai Nương là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Khuyết Danh bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau:
 • Lã Mai Nương - Hồi 1 : Luận võ thuật, Nam quyền Bắc cước - Chốn thâm cung, vua quyết du hành
 • Lã Mai Nương - Hồi 2 : Hùng cứ phương trời, khinh tài trọng nghĩa - Vào chốn thâm sơn, lão bang sanh chán
 • Lã Mai Nương - Hồi 3 : Cướp Lịch Thành trại, Độc Nhãn Long táng mạng - Tiếp kẻ thù xưa, Cam lão lọt trùng vi
 • Lã Mai Nương - Hồi 4 : Nơi Tần Lĩnh, hai kiếm sư thâu đồ đệ - Chùa Bạch Vân, Mai Nương, Tử Long luyện kiếm
 • Lã Mai Nương - Hồi 5 : Đánh phường lái ngựạ, hỏa thiêu Kê Trảo sơn - Tới Kỳ Mã trấn, gặp Phi Vân Hồng Long
 • Lã Mai Nương - Hồi 6 : Đánh sơn thôn, hai đại vương bỏ mạng - Đả hắc hổ, cặp nghĩa hiệp ra tay
 • Lã Mai Nương - Hồi 7 : Nhân Hòa điện, Hòa Thân mật trình võ phái - Hạnh Hoa lâu, Khánh Xương bị đả mạng vong
 • Lã Mai Nương - Hồi 8 : Bơ vơ đất khách, thiếu sinh nặng tình khóc vợ - Động lòng trắc ẩn, Song hiệp quyết chí tìm gian
 • Lã Mai Nương - Hồi 9 : Thám thính nơi thiền viện, anh hùng sa địa huyệt - Đại chiến lũ ác tăng, hiệp khách cứu hồng quần
 • Lã Mai Nương - Hồi 10 : Thử khách anh hùng, đôi lứa đẹp lương duyên - Lập kế cướp hàng, tiêu sư đành uổng mạng
 • Lã Mai Nương - Hồi 11 : Gươm linh bay bướm, lấy máu kẻ thù chồng - San thành bình địa, hỏa thiêu Bành gia ổ
 • Lã Mai Nương - Hồi 12 : Vào tầm hắc điếm, gái đẹp mê luyến anh hùng - Đại chiến nhị cô, đụng độ cùng Bạch Liên giáo
 • Lã Mai Nương - Hồi 13 : Trước tiệc linh đình, anh hùng biểu diễn công phu - Tặng ngọc kỳ lân, tửu vương lộ chuyện cường tặc
 • Lã Mai Nương - Hồi 14 : Miếu Hắc Ma Thần, Thiên tử lập kế trừ thủy tặc - Tại Trần gia trang, Hoàng đế đồ mưu bắt gian nhân
 • Lã Mai Nương - Hồi 15 : Ác bá lộng hành, Khu Nhân Sơn hại người ngay thẳng - Tại Trần gia trang, Hoàng đế đồ mưu bắt gian nhân
 • Lã Mai Nương - Hồi 16 : Quyền đả Quảng Đông toàn tỉnh, gây phẫn nộ anh hùng tứ xứ - Cước kích Tô Hàng nhị châu, làm tức bực tiều khách phương xa
 • Lã Mai Nương - Hồi 17 : Quyết báo phu cừu, Nữ Bá Vương ép người thi võ - Một dạ thương con, Miêu Thúy Hoa thử sức hơn thua
 • Lã Mai Nương - Hồi 18 : Tìm dấu kẻ thù, Song hiệp một phen ra Quan ngoại - Dò đường thảo khấu, Càn Long đại phá núi Hổ Đầu
 • Lã Mai Nương - Hồi 19 : Thăm Thiên Vương tự, dưới chuông gặp điều bí ẩn - Kiến Lã đại sư, cấp bách thuật chuyện miền Nam
 • Lã Mai Nương - Hồi 20 : Về thăm Bạch Vân tự, mẫu tử vui cuộc trùng phùng - Ngưng bước Bát Thập trang, anh hùng xem kẻ trúc xá
 • Lã Mai Nương - Hồi 21 : Nam Sơn trấn, Miêu Thúy Hoa cần thiền sư giúp sức - Mai Hoa Thung, Lý Ba Sơn cậy sức gặp cao tay
 • Lã Mai Nương - Hồi 22 : Trên đường Tây Thiền tự, tiểu khách đánh bọn Cơ phòng - Bắt gian vương quỷ kế, Lâm Thắng cầu cứu thiền sư
 • Lã Mai Nương - Hồi 23 : Động lòng hiệp nghĩa, Cam, Lã ra tay cứu đồng đạo - Uất hận ngập trời, dũng sĩ hạ sát kẻ tà gian
 • Lã Mai Nương - Hồi 24 : Nóng báo thù nhà, Hồ Á Kiền trốn thầy xuống núi - Tưởng lầm chở bạc, Bệnh Nhị Lang chặn đánh quan tài
 • Lã Mai Nương - Hồi 25 : Đêm khuya trộm ấn, dạ khách hành muốn hại thượng quan - ước đèn khiêu khích, Hồ Á Kiền thách bọn Cơ phòng
 • Lã Mai Nương - Hồi 26 : Trượng nghĩa tranh hùng, Ngưu Hóa Giáo ỷ tài táng mạng - Vì danh môn phái, Hồ Á Kiền nhứt quyết thượng đài
 • Lã Mai Nương - Hồi 27 : Tiếp tục công việc, Thiết Diện Hổ gây hiềm trong võ phái - Đối phó tình hình, Thiếu Lâm tự điều động các môn đồ
 • Lã Mai Nương - Hồi 28 : Phóng giáo Thiết lê, Lục Tiểu Vân nạt Tây Khương hảo hán - Xử trâm Mai Hoa, Trại Nhiếp Ẩn giúp Thiếu Lâm đệ tử
 • Lã Mai Nương - Hồi 29 : Kim Môn thủy điếm, hoa cước phóng tam phân mệnh - Phương gia lục trại, kiếm thanh đao ảnh lục truy hồn
 • Lã Mai Nương - Hồi 30 : Hội nghị đại sư Chí Thiện báo cáo tình hình - Thi võ quần hùng, Đại Bàng trổ tài vô địch
 • Lã Mai Nương - Hồi 31 : Thỉnh tứ xứ anh hùng, lực năng cử đảnh - Hội bát phương hào kiệt, thế khả bạt sơn
 • Lã Mai Nương - Hồi 32 : Chân đồi Hoàng Hoa cương, tưởng hào kiệt táng đởm - Ven rừng Tăng Hổ lâm, hóa đại đạo lâm nguy
 • Lã Mai Nương - Hồi 33 : Hạ sát kẻ thù, Cam Tử Long thỏa lòng hiếu tử - Vương phấn hương tình, Lã Mai Nương từ mối lương duyên
 • Lã Mai Nương - Hồi 34 : Tương tư vương vấn, Truy Phong hầu si mê Trại Nhiếp Ẩn - Vì bạn ra công, Song hiệp đại phá Bát Quái đồ
 • Lã Mai Nương - Hồi 35 (cuối) : Tái chiếm Thiếu Hoa, đầu đà tặc đạo ỷ mạnh lộng hành - Đáo hồi Tần Lĩnh, anh hùng, hiệp nữ loan phượng vầy duyên (cuối)