Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Hỏa mệnh di tông

26 chương

Hỏa mệnh di tông

Hỏa mệnh di tông là một trong những truyện kiếm hiệp của Liễu Tàn Dương. Với những tình tiết gây cấn Hỏa mệnh di tông đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 26 chương hồi truyện kiếm hiệp hoa menh di tong.


Truyện kiếm hiệp Hỏa mệnh di tông là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Liễu Tàn Dương bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: