Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Đường Tăng Xông Tây Du

627 chương

Đường Tăng Xông Tây Du

Đường Tăng Xông Tây Du là một trong những truyện kiếm hiệp của Truyện Tiên Hiệp. Với những tình tiết gây cấn Đường Tăng Xông Tây Du đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 627 chương hồi truyện kiếm hiệp duong tang xong tay du.


Truyện kiếm hiệp Đường Tăng Xông Tây Du là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Truyện Tiên Hiệp bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: