Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Đế Đô Phủ

15 chương

Đế Đô Phủ

Đế Đô Phủ là một trong những truyện kiếm hiệp của Khuyết Danh. Với những tình tiết gây cấn Đế Đô Phủ đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 15 chương hồi truyện kiếm hiệp de do phu.


Truyện kiếm hiệp Đế Đô Phủ là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Khuyết Danh bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: