Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Đại sát tinh

62 chương

Đại sát tinh

Đại sát tinh là một trong những truyện kiếm hiệp của Liễu Tàn Dương. Với những tình tiết gây cấn Đại sát tinh đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 62 chương hồi truyện kiếm hiệp dai sat tinh.


Truyện kiếm hiệp Đại sát tinh là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Liễu Tàn Dương bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: