Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Câu hồn

22 chương

Câu hồn

Câu hồn là một trong những truyện kiếm hiệp của Liễu Tàn Dương. Với những tình tiết gây cấn Câu hồn đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 22 chương hồi truyện kiếm hiệp cau hon.


Truyện kiếm hiệp Câu hồn là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Liễu Tàn Dương bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau:
 • Câu hồn - Hồi 1 : Giữa Tiệc Mừng Thọ: Điền Trang Chủ - Biến Cố Phát Sinh: Hoạt Độc Nhân
 • Câu hồn - Hồi 2 : Điền Gia Trung Bảo Hóa Tử Lộ - Vật Báu Truyền Gia Vật Bất Thường
 • Câu hồn - Hồi 3 : Trong Tử Cảnh Bày Mưu Phục Hận - Giữa Nguy Nan Thấu Hiểu Tình Thâm
 • Câu hồn - Hồi 4 : Chốn Sanh Cầm Vẫn Lâm Tử Địa - Lúc Nguy Nan Nghĩ Kế Thoát Thân
 • Câu hồn - Hồi 5 : Dưới Vực Sâu Anh Hùng Lâm Nạn - Họa Hữu Trung Đắc Ngộ Kỳ Duyên
 • Câu hồn - Hồi 6 : Đắc Thành Tuyệt Nghệ, Duyên Cùng Bén - Vượt Thoát Vực Sâu, Ác Nhân Lai
 • Câu hồn - Hồi 7 : Hồi Gia Trang Mục Kích Cảnh Điêu Tàn - Bước Xuất Đạo Đối Mặt Nhân Tâm Độc
 • Câu hồn - Hồi 8 : Oan Gia Đối Đầu: Huyền Thiên Môn - Hoạn Nạn Chung Cảnh: Đệ Nhất Bang
 • Câu hồn - Hồi 9 : Quái Đao Nhãn Đãng Sơn Truy Tìm
 • Câu hồn - Hồi 10 : Đại Pháp Di Tinh Hại Anh Hùng - Quần Thoa Cải Dạng Khóc Tình Lang
 • Câu hồn - Hồi 11 : Dưới Chân Nhạn Đãng Sơn Câu Hồn Xuất - Ở Chốn Hoang Vu Mỹ Nhân Nguy
 • Câu hồn - Hồi 12 : Thác Long Tuyền: Càn Khôn Rung Chuyển - Cảnh Hiểm Nguy: Phụ Tử Trùng Phùng
 • Câu hồn - Hồi 13 : Vùng Phế Tích Cố Nhân Hội Ngộ - Nơi Trận Tiền Thủ Đoạn Vô Lương
 • Câu hồn - Hồi 14 : Lâm Hiểm Cảnh, Ma Kiếm Ứng Cứu - Chưa Thoát Nạn, Huyền Thiên Tái Lai
 • Câu hồn - Hồi 15 : Huyền Thiên Môn Xuất Lộ Uy Phong - Hãm Địa Đạo Câu Hồn Lai Hiển
 • Câu hồn - Hồi 16 : Nhi Nữ Tình Trường, Chuyện Thế Nhân - Dẫn Dụ Câu Hồn, Ma Kiếm Đến
 • Câu hồn - Hồi 17 : Thất Hồn Trận Vây Hãm Ma Kiếm - Lão Thượng Nhân Thuyết Phục Câu Hồn
 • Câu hồn - Hồi 18 : Âm Mưu Liên Tiếp Những Âm Mưu - Lãnh Độc Tuyệt Khí Náo Giang Hồ
 • Câu hồn - Hồi 19 : Tri Nhân Tri Diện Bất Tri Tâm - Chốn Sanh Cầm Luyện Công Tự Cứu
 • Câu hồn - Hồi 20 : Nơi Bí Đạo Bát Tiên Quần Tụ - Chốn Thâm Lâm Nhi Nữ Tỏ Bày
 • Câu hồn - Hồi 21 : Kế Mạo Danh Cưỡng Đoạt Tiên Thiên - Mưu Hóa Dạng Che Giấu Tâm Độc
 • Câu hồn - Hồi 22 (cuối) : Đao Pháp Thượng Thừa: Tự Hủy Mắt - Diệt Trừ Ác Ma: Hiệp Võ Lâm (cuối)