Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Càn khôn song tuyệt

33 chương

Càn khôn song tuyệt

Càn khôn song tuyệt là một trong những truyện kiếm hiệp của Gia Cát Thanh Vân. Với những tình tiết gây cấn Càn khôn song tuyệt đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 33 chương hồi truyện kiếm hiệp can khon song tuyet.


Truyện kiếm hiệp Càn khôn song tuyệt là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Gia Cát Thanh Vân bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: