Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Biên Thành đao thanh

36 chương

Biên Thành đao thanh

Biên Thành đao thanh là một trong những truyện kiếm hiệp của Cổ Long. Với những tình tiết gây cấn Biên Thành đao thanh đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 36 chương hồi truyện kiếm hiệp bien thanh dao thanh.


Truyện kiếm hiệp Biên Thành đao thanh là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Cổ Long bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: