Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Bàn Long Chi Minh Vương

91 chương

Bàn Long Chi Minh Vương

Bàn Long Chi Minh Vương là một trong những truyện kiếm hiệp của Truyện Tiên Hiệp. Với những tình tiết gây cấn Bàn Long Chi Minh Vương đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 91 chương hồi truyện kiếm hiệp ban long chi minh vuong.


Truyện kiếm hiệp Bàn Long Chi Minh Vương là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Truyện Tiên Hiệp bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: