Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Bàn Long

803 chương

Bàn Long

Bàn Long là một trong những truyện kiếm hiệp của Truyện Tiên Hiệp. Với những tình tiết gây cấn Bàn Long đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 894 chương hồi truyện kiếm hiệp ban long.


Truyện kiếm hiệp Bàn Long là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Truyện Tiên Hiệp bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: