Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Anh hùng vô lệ

19 chương

Anh hùng vô lệ

Anh hùng vô lệ là một trong những truyện kiếm hiệp của Cổ Long. Với những tình tiết gây cấn Anh hùng vô lệ đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 19 chương hồi truyện kiếm hiệp anh hung vo le.


Truyện kiếm hiệp Anh hùng vô lệ là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Cổ Long bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau: