Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Âm công

40 chương

Âm công

Âm công là một trong những truyện kiếm hiệp của Cổ Long. Với những tình tiết gây cấn Âm công đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 40 chương hồi truyện kiếm hiệp am cong.


Truyện kiếm hiệp Âm công là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Cổ Long bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau:
 • Âm công - Hồi 1 : Bích Dạ Ngũ Tuyệt Gây Thảm Họa - Chôn Người Đổi Của Nghiệp Sinh Nhai
 • Âm công - Hồi 2 : Tai Bay Vạ Gởi Ách Giữa Đàng - Công Phu Tuyệt Học Lọt Vào Tay
 • Âm công - Hồi 3 : Như Trong Mơ Chân Lực Tan Biến - Đau Xé Lòng Tử Biệt Sinh Ly
 • Âm công - Hồi 4 : Vì Tranh Giành Bích Dạ Lôi Khúc - Ác Nhân Thảm Tử Đạo Duyên May
 • Âm công - Hồi 5 : Chuyện Nghịch Thường Cấm Luyện Võ Công - Bởi Bực Tức Gián Tiếp Truyền Nghệ
 • Âm công - Hồi 6 : Chạm Hắc Y Hiểu Thêm Thế Thái - Nhờ Hộ Pháp Bảo Toàn Tính Mạng
 • Âm công - Hồi 7 : Thế Sự Khôn Lường Người Phản Người - Chuyện Cấm Luyện Công Càng Thêm Lạ
 • Âm công - Hồi 8 : Bằng Cơ Trí Hé Mở Bí Ẩn - Dụng Kế Mưu Quyết Luyện Võ Công
 • Âm công - Hồi 9 : Bằng Bạch Hạc Vượt Xa Ngàn Dặm - Có Tánh Linh Bạch Hạc Giải Nguy
 • Âm công - Hồi 10 : Bởi Số Phận: Sa Bích Dạ Đầm - Lúc Tuyệt Vọng: Vào Bích Dạ Cung
 • Âm công - Hồi 11 : Vô Tình Vào Được Bích Dạ Cung - Từ Vui Mừng Rơi Xuống Tuyệt Vọng
 • Âm công - Hồi 12 : Khiếm Khuyết Kinh Văn Nhưng Vẫn Luyện - Lúc Bế Tắc Xem Chết Như Không
 • Âm công - Hồi 13 : Quay Lại Chốn Xưa Lòng Quặn Đau - Chân Trời Góc Bể Tìm Thân Mẫu
 • Âm công - Hồi 14 : Nghi Ngờ Tâm Địa Lão Quỷ Y - Thi Thố Thần Công Giải Cứu Người
 • Âm công - Hồi 15 : Chạm Cố Nhân Ra Tay Phế Lực - Trước Thảm Trạng Kinh Hoàng Kiếm Chiêu
 • Âm công - Hồi 16 : Quỷ Kiếm Xuất Hiện Tạo Kinh Hoàng - Vào Mật Thất Phát Hiện Manh Mối
 • Âm công - Hồi 17 : Dạ Hẹp Hòi Hỏa Thiêu Tiên Nghiệp - Rõ Nguồn Cơn Nghi Vấn Trăm Đường
 • Âm công - Hồi 18 : Cố Nhân Tương Phùng Quen Mà Lạ - Dụng Cơ Trí Đối Phó Địch Nhân
 • Âm công - Hồi 19 : Nhị Tuyệt Công Phu Chế Thắng Địch - Bích Dạ Tuyệt Đầm Lắm Ly Kỳ
 • Âm công - Hồi 20 : Chạm Lãnh Thuỷ Quỷ Kiếm Thọ Tử - Gặp Mẫu Thân Cách Biệt Âm Dương
 • Âm công - Hồi 21 : Khôi Phục Công Phu Với Tam Tuyệt - Tỏ Tường Lai Lịch Quyết Báo Thù
 • Âm công - Hồi 22 : Hành Trình Gian Khổ Tìm Cố Nhân - Bất Ngờ Tiiếp Nối Những Bất Ngờ
 • Âm công - Hồi 23 : Phát Hiện Manh Mối Vô Địch Kiếm - Tam Tuyệt Công Phu Khiếp Vô Vi
 • Âm công - Hồi 24 : Ngỡ Sanh Tâm Bất Phục Lập Mưu - Chuyện Bất Ngờ Có Thêm Khẩu Quyết
 • Âm công - Hồi 25 : Đỉnh Vu Sơn Xảy Chuyện Hiểu Lầm - Gió Nhỏ Tan Phong Ba Ập Đến
 • Âm công - Hồi 26 : Quỷ Tăng Thảm Tử Lưu Bí Tự - Dùng Kế Khích Nộ Lùi Địch Nhân
 • Âm công - Hồi 27 : Khiếm Khuyết Nhất Tuyệt Việc Bất - Thành Vô Vi Lộ Diện Loạn Võ Lâm
 • Âm công - Hồi 28 : Vì Hiềm Nghi Quần Hùng Bất Phục - Quá Tam Chiêu Thu Phục Nhân Tâm
 • Âm công - Hồi 29 : Sau Lão Nhân Lại Đến Vô Vi - Thoát Tay Tiên Tử Vẫn Tuyệt Đường
 • Âm công - Hồi 30 : Thoát Cảnh Tử Đắc Ngộ Kỳ Duyên - Bậc Tài Hoa Ngàn Năm Có Một
 • Âm công - Hồi 31 : Thuyết Phục Quần Hùng Cứu Lão - Nhân Người Khôi Phục Kẻ Thì Tái Xuất
 • Âm công - Hồi 32 : Bạch Y Công Tử Đã Lộ Diện - Mối Đại Hận Sáu Mươi Năm Dài
 • Âm công - Hồi 33 : Quần Hùng Thọ Chiến Vô Vi Cung - Một Cảnh Tượng Thảm Tuyệt Nhân Hoàn
 • Âm công - Hồi 34 : Tống Tiễn Cửu Phái Quy Tây Thiên - Mọi Ẩn Tình Đến Lúc Bộc Lộ
 • Âm công - Hồi 35 : Nhờ Cẩn Trọng Chi Trì Cục Diện - Gãy Hắc Tiêu Phát Hiện Kinh Văn
 • Âm công - Hồi 36 : Vào Địa Lao Phát Giác Hung Tin - Ngũ Tuyệt Âm Công Phá Long Đàm
 • Âm công - Hồi 37 : Yêu Công Quái Phượng Và Tà Đao - Địa Chấn Nảy Sinh Cứu Quần Hùng
 • Âm công - Hồi 38 : Dùng Âm Công Triệt Phá Yêu Công - Quái Lão Chết Yêu Phụ Đào Vong
 • Âm công - Hồi 39 : Bước Đường Cùng Hoá Nên Liều Lĩnh - Bích Dạ Vô Vi Chung Số Phận
 • Âm công - Hồi 40 (cuối) : Với Đạo Lý Hữu Ân Tất Báo - Kiến Tạo Bích Dạ Tôn Minh Chủ (cuối)