Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Ác Hán Hồi 424

Ác Hán Hồi 424 một trong những 499 chương hồi tác phẩm Ác Hán của tác giả truyện kiếm hiệp Khuyết Danh. Hãy cùng khám phá những tình tiết diễn biến hấp dẫn của truyện Ác Hán ở như thế nào.

Trong Hồ Đầu sơn, bờ Man Khê.

Sa Ma Kha đang ngắm nghía một tấm Cự Ma lệnh, sắc mặt trầm lạnh. Hồ Chiêu cũng nghiêm mặt, mọi người trong đại trướng cũng không dám thở mạnh.

- Ta muốn xuất binh!

Sa Ma Kha buông Cự Ma lệnh xuống, nói với giọng rất kiên định:

- Cẩm Phàm doanh mới lập đã lập đại công. Ta là huynh đệ kết bái của nhị ca, nhưng không thể phân ưu cho hắn, ngày khác gặp lại thì có mặt mũi nào mà đối mặt? Ta ý đã quyết, lão nhi ngươi đừng phí miệng lưỡi nữa.

Hồ Chiêu nói:

- Ta cũng không phải muốn khuyên can ngươi... Ngươi có thể xuất binh, đánh Trường Sa, công Linh Lăng, dù cho ngươi đánh Ích Châu đều có thể. Nhưng xuất binh Tương Dương, không nói đến đường xá xa xôi, nơi đó là sào huyệt của Lưu Biểu, há có thể không có binh mã đóng ở đó? Tuyệt đối không thể.

- Đánh Trường Sa, có thể đánh Lưu Biểu đau không?

Sa Ma Kha cả giận nói:

- Về phần Ích Châu, đánh thì có ích gì? Chỉ có Tương Dương, chỉ cần Tương Dương báo nguy, Lưu Biểu nhất định vô tâm tái chiến.

Hồ Chiêu đứng lên, lạnh lùng nói:

- Nhưng ngươi có nghĩ tới không, địa hình Nam Quận phức tạp, thái thú Lý Nghiêm cũng cực kỳ giả dối, càng tinh chiến sự. Mà Tương Dương, mặc dù Lưu Biểu không có ở đấy, nhưng hắn đâu thể không có phòng bị? Biệt giá Kinh Châu Lưu Ba cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Nếu như ngươi muốn đánh đến dưới thành Tương Dương, yêu cầu phân phối bao nhiêu nhân mã? Lại yêu cầu tiêu hao bao nhiêu tiền lương, ngươi quên dặn dò của đại đô đốc rồi sao?

Sa Ma Kha nói:

- Chẳng lẽ, ta cứ ngồi ở đây, không có việc gì?

Nói xong hắn phất tay áo đứng lên:

- Lão nhi, việc này ngươi không cần phí tâm nữa, ta ý đã quyết. Quách Thạch Mai Thành làm tiên phong, Chu Triêu theo ta cùng xuất chiến. Chỉ cần có thể đánh tới Nghi Thành, Tương Dương nhất định đại loạn. Đến lúc đó không đợi binh mã song phương hợp kích, ta đã sớm rút khỏi chiến cuộc.

Từ trên lý luận mà nói, ý nghĩ của Sa Ma Kha cũng không sai.

Nói cách khác, xuất binh mà hắn nói trên thực tế là một loại đánh nghi binh. Nhưng Hồ Chiêu lại chết sống không chịu đồng ý, thấy khuyên không được Sa Ma Kha. Hồ Chiêu tức giận chạy ra khỏi đại trướng. Theo Hồ Chiêu thì sách lược này của Sa Ma Kha căn bản là không thể khả thi.

Sau khi ra khỏi đại trướng, Hồ Chiêu chạy đi tìm Cam phu nhân.

Theo hắn nghĩ là Cam phu nhân nhất định sẽ nghĩ cách khuyên can Sa Ma Kha. Nhưng không nghĩ tới Cam phu nhân lại cự tuyệt...

- Khổng Minh tiên sinh, ngài chẳng lẽ không cảm thấy mấy năm nay Sa Sa quá mức thuận lợi rồi sao? Dựa vào đồ đạc và sự trợ giúp của nhị bá, trong mấy năm hắn đã hoàn thành đại nghiệp mà lịch đại lão vương chưa từng hoàn thành. Thật là năng lực của hắn xuất chúng sao? Ta thấy chưa hẳn vậy.

Hồ Chiêu nghi hoặc Nhìn cam phu nhân:

- Vậy ý của phu nhân là...

- Nên để hắn nản đi một cút. Lần này nhị bá ở trong thư rất tán thưởng Cam Ninh kia, trong lòng Sa Sa vốn đã không chịu phục. Mà một đòn của Cam Ninh tại Sài Tang đã dấy lên tâm tư của Sa Sa. Cùng với nói đây là hắn muốn giúp nhị bá, chẳng bằng nói hắn muốn tranh với Cam Ninh... Dưới loại tình huống này, trừ phi đại bá nhị bá qua đây, sợ là chúng ta ai cũng đừng nghĩ khuyên bảo được Sa Sa.

Hồ Chiêu trầm mặc!

Sau một lát, hắn nhỏ nhẹ nói:

- Ý của phu nhân ta đã minh bạch. Muốn mượn cơ hội này chỉnh tên Man tử kia một chút... Thế nhưng, phu nhân nên biết, Man tử nhìn như kiên cường, thực ra nội tâm rất yếu đuối. Ta lo lắng làm quá, hắn sẽ chịu không nổi.

Cam phu nhân mỉm cười, ôm lấy nữ nhi còn nhỏ tuổi:

- Nếu như vậy, chúng ta trở về Tây Vực đi.

Hồ Chiêu thở hắt ra một hơi, gật đầu nói:

- Nếu phu nhân có ý nghĩ này, vậy ta sẽ đi an bài, thuận tiện nghĩ cách điều Cẩm Phàm doanh tới để làm ứng biến khi cần. Mặt khác, mời phu nhân viết một phong thơ cho đại đô đốc, sau trận chiến này chúng ta sẽ đối mặt với công kích khi Lưu Biểu dốc lực cả Kinh Châu. Nếu như không có đại đô đốc hỗ trợ, ta lo lắng chỉ dựa vào lực của Tam Man sẽ rất khó là đối thủ của Lưu Biểu.

- Vậy tất cả nhờ tiên sinh rồi.

Cam phu nhân nói vậy cũng không sai chút nào.

Sa Ma Kha đích thật đã sinh ra tâm tư tranh cường háo thắng. Cũng khó trách... Đã nhiều năm, hắn rất ít thấy Đổng Phi tán thưởng một người nào đó như vậy.

Ngày kế, Sa Ma Kha lĩnh 4000 Ngũ Khê Man và 1000 Đan Dương hãn tốt xuất binh từ Hồ Đầu sơn.

Ven đường phát ra mệnh lệnh tập kết nhân mã với các tông bộ trong núi. Hắn là Ngũ Khê Man Vương, phát ra lệnh tập kết thì các tông bộ cũng lập tức hưởng ứng. Đợi khi qua Ủy Sơn, Ngũ Khê Man đã tập kết mấy vạn nhân mã. Trên đường Chu Hân từng phái ra huynh đệ Chu Chỉ nỗ lực khuyên can Sa Ma Kha, nhưng bị Sa Ma Kha cự tuyệt.

Đôi khi, con người chính là như thế.

Ngươi càng khuyên bảo hắn, thật giống như đang hoài nghi bản lĩnh của hắn, hắn lại càng muốn chứng minh cho ngươi xem. Sa Ma Kha hiện giờ chính là như vậy.

Nếu như Hồ Chiêu Chu Hân có thể sử dụng một loại phương thức khác khuyên bảo Sa Ma Kha, có lẽ hắn sẽ thay đổi chủ ý.

Cũng mặc kệ là Hồ Chiêu hay là Chu Hân, đều không ngừng nhấn mạnh với Sa Ma Kha một việc: đánh Tương Dương là việc không thể được cỡ nào, Tương Dương lớn mạnh bao nhiêu... Sa Ma Kha là người thế nào? Từ 14 cùng Đổng Phi xuất sơn, sau đó có thể nói chưa tao ngộ bại trận. Chỉ có một lần thất bại là lúc ở Lâm Kinh bị Hoàng Phủ gia đánh lén. Một đường trưởng thành có thể nói cực kỳ thuận lợi.

Hắn từng phục ai chưa?

Người có thể khiến hắn tâm phục khẩu phục, phóng nhãn khắp thiên hạ cũng chỉ có ba người rưỡi.

Đổng Phi Điển Vi, tự nhiên là hai người trong đó. Còn có Hoàng Trung, đó là người từng thực thực tại tại đánh bại hắn, đồng thời chỉ điểm cho hắn. Sa Ma Kha cũng rất chịu phục. Ngoại trừ ba người này còn có nửa người, chính là Lữ Bố. Tuy nhiên đó là kẻ địch của hắn.

Về phần những người khác, Sa Ma Kha quả thật không coi ra gì.

Sau khi ra khỏi Ủy Sơn, quân Ngũ Khê Man xuất phát tới Đan Dương tụ. Tướng thủ Đan Dương tụ là Thái Trung, xuất thân Thái gia là đại tộc Kinh Châu, luận bối phận là đồng tộc của đại đô đốc thuỷ quân Kinh Châu Thái Mạo. Có điều Thái Trung quả thật không có bản lĩnh gì, hơn nữa lá gan rất nhỏ. Đại quân của Sa Ma Kha còn chưa đến huyện Đan Dương, Thái Trung đã dẫn theo gia quyến thân binh đào tẩu. Hắn tự mình biết mình, bản lĩnh của hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Sa Ma Kha.

Đan Dương tụ nhanh chóng thất thủ, cũng khiến cho tướng thủ Di Đạo là Lữ Công bất ngờ không kịp phòng bị, thậm chí không kịp làm ra phản ứng, đại quân của Sa Ma Kha đã binh lâm thành hạ. Lữ Công xuất thành ứng chiến, sau hai hiệp trước trận bị Sa Ma Kha một bổng đập cho máu thịt không rõ. Di Đạo thất thủ.

Đây là biến cố chỉ xảy ra trong một ngày.

Sa Ma Kha hạ liền hai thành, không khỏi chí đắc ý mãn. Dừng lại Di Đạo một ngày, sau đó mệnh Mai Thành trấn thủ Di Đạo, hắn tự lĩnh binh vượt qua Đại Giang, lao thẳng tới Nghi Thành.

Tin tức Ngũ Khê Man bạo động nhanh chóng truyền đi. Thái thú Nam Quận Lý Nghiêm lại lâm vào trầm tư.

Trận chiến Uyển Thành năm xưa Lý Nghiêm từng cùng Sa Ma Kha sóng vai chiến đấu. Đối với Sa Ma Kha, Lý Nghiêm có thể nói cực kỳ lý giải.

Phía sau Sa Ma Kha là ai?

Trong lòng Lý Nghiêm sao có thể không rõ chứ?

Lúc trước Tần Hiệt ốm chết, Hoàng Trung từng mời hắn đi cùng đầu quân cho Đổng Phi.

Nhưng Lý Nghiêm lại cho rằng Đổng Trác vừa chết, Quan Trung đại loạn, Đổng Phi đã mất căn cơ, cho dù tương lai có thể đặt chân tại Tây Vực thì cũng khó có thành tựu. Cho nên, Lý Nghiêm rất uyển chuyển cự tuyệt Hoàng Trung, thậm chí còn mời Hoàng Trung cùng hắn đầu quân cho Lưu Biểu. Nhưng không thể thành công.

Chẳng ngờ chỉ thời gian mấy năm, Đổng Phi đã lại đánh trở về Quan Trung.

Thậm chí lực lượng nắm giữ trong tay vượt xa lúc Đổng Trác còn trên đời. Giết Lý Giác Quách Tỷ, tiêu diệt Mã Đằng Quách Hiến.

Chỉ trong mấy năm khai cương khoách thổ không nói, chiếm lĩnh Tịnh U Lương Châu, hùng bá Quan Lũng (khu vực Quan Trung và phía Đông Cam Túc), còn đánh vào Hán Trung, nhăm nhe Tây Xuyên.

Trận đại chiến năm ngoái đã lấy lực một nhà chống lại binh mã mấy nhà.

Được Hà Nội, lấy Lạc Dương...

Thanh thế đó rất kinh người, Lý Nghiêm đều thấy rõ ràng. Nếu như nói trong lòng không có hối hận thì thuần túy là nói bậy.

Nhưng chuyện trên đời thường là như thế, một bước sai, từng bước sai. Mặc dù rất hối hận, nhưng Lý Nghiêm lại không hướng tới chút nào. Đi đầu quân cho Đổng Phi? Không nói đến Lưu Biểu rất coi trọng hắn, cho dù hắn và Đổng Phi năm đó có một đoạn tình hương hỏa, theo thời gian cũng đã phai nhạt.

Nếu như lúc trước hắn theo Hoàng Trung cùng dựa vào Đổng Phi, đó chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Hiện tại thì sao, thấy người ta phát triển rồi, mới chạy tới dựa vào. Đó chính là thay đổi thất thường. Cho dù Đổng Phi không tính toán tiền hiềm, nhưng Lý Nghiêm cũng sẽ khinh thường bản thân. Càng không nói đến những lời lúc trước nói với Hoàng Trung. Lẽ nào qua đó nghe Hoàng Trung Văn Sính cười nhạo?

Tuy nhiên Lý Nghiêm vẫn để lại một phần tâm tư.

Hắn biết rõ Chu Hân và Đổng Phi có giao hảo, cũng rõ ràng Sa Ma Kha đặt chân tại Võ Lăng, tác dụng của Chu Hân rất lớn, nhưng không báo cho Lưu Biểu.

Võ Lăng là Võ Lăng, Nam Quận là Nam Quận.

Mọi người tường an vô sự, ngươi không chọc ta, ta cũng sẽ không đi trêu chọc ngươi. Về phần Chu Hân ngươi lòng hướng người nào, có quan hệ gì tới ta đâu.

Nhưng đây cũng không có nghĩa là Lý Nghiêm sẽ trơ mắt nhìn Sa Ma Kha tiến vào Nam Quận. Nam Quận này là của ta, ngươi tới chọc ta, vậy đừng trách ta không nể mặt. Sau khi Thái Trung dẫn theo thân binh gia quyến đến Nam Quận, tiêu tốn không ít tiền bạc, cuối cùng cũng gặp được Lý Nghiêm.

Lý Nghiêm là người cái gì cũng tốt, nhưng lại hơi hám tài, lòng dạ còn hẹp hòi.

Thái Trung hạ mình, hắn cũng sẽ không làm khó Thái Trung. Dù sao phía sau Thái Trung còn có Thái thị gia tộc, cho dù trừng trị, cũng không tới phiên hắn. Huống chi, Thái Trung biểu hiện thức thời như thế, sau khi Lý Nghiêm suy nghĩ một hồi mới vung bút, tội lỗi đều quy về Lữ Công.

- Chính Phương huynh cứ an tâm đi, sau khi ta trở lại nhất định sẽ nói giúp cho huynh trưởng ta, ngày khác sẽ báo đáp đại nhân.

Trước khi Thái Trung đi còn tỏ ra rất mang ơn.

Hắn quả thật có vốn liếng để nói vậy, bởi vì Thái gia phía sau hắn có tộc huynh Thái Mạo, mà phía trên Thái Mạo còn có một Thái phu nhân.

Đó chính là nữ nhân Lưu Biểu sủng ái nhất, cho dù sai lầm thiên đại, vài câu khi kề gối cũng sẽ được giải quyết.

Lý Nghiêm nhìn bóng lưng Thái Trung mà không ngừng cười nhạt.

- Chính Phương, cứ bỏ qua cho hắn như thế sao?

Văn sĩ vẫn ngồi ở bên cạnh nhìn theo Thái Trung rời đi với vẻ mặt xem thường, sau đó quay đầu hỏi:

- Ngươi hà tất phải sợ hắn? Hắn không chiến mà lui, đây là việc rõ ràng. Coi như Thái gia che chở hắn thì có thể làm gì... Mà ngươi và Khoái gia quan hệ rất mật thiết, cho dù Thái gia muốn gây phiền phức cho ngươi, sợ là Khoái Việt cũng sẽ không đơn giản đáp ứng. Theo ta thấy, nên bắt hắn hỏi tội.

Văn sĩ này tên là Hàn Tung, tự Đức Cao, là đồng hương của Lý Nghiêm.

Người này xuất thân hàn môn, gia cảnh bần hàn, nhưng khí lượng cao nhã, có tầm nhìn xa. Từng có Viên Ngỗi, nghe nói tên của hắn và muốn chinh tích, nhưng bị Hàn Tung cự tuyệt. Vì tránh Viên Ngỗi trả thù, hắn thậm chí cùng vài đồng hảo trốn vào trong núi, khi Hoàng Cân loạn nổ ra tới Kinh Châu tránh họa.

Sau khi Lưu Biểu bình định Kinh Châu, đã bức bách Hàn Tung cống hiến.

Đầu tiên là biệt giá, sau đó làm đến tòng sự trung lang. Nhưng tại một lần tế tự thiên địa Lưu Biểu bất hòa với lễ pháp, Hàn Tung ngăn cản và làm Lưu Biểu tức giận, suýt nữa bởi vậy mà chết. May là lúc này Lý Nghiêm theo Khoái Việt đến đây, bởi vì là cùng thôn, cho nên cũng nhận ra Hàn Tung.

Dưới sự khuyên bảo của Khoái Việt, Lưu Biểu tha mạng cho Hàn Tung, nhưng giữ ở bên người, nhìn quả thật rất chán.

Lý Nghiêm thẳng thắn giữ Hàn Tung ở bên người, sau đó đảm nhiệm thái thú Nam Quận, Hàn Tung cũng theo hắn cùng đi nhậm chức, làm cố vấn của hắn.

Lý Nghiêm cười nói:

- Đức Cao thẳng tính, đến nay vẫn như xưa. Ta đương nhiên không phải sợ Thái gia. Giết Thái Trung, giống như giết một con kiến hôi, có gì mà vui? Mà hôm nay chủ công dụng binh, bộ khúc chúng ta phải đồng lòng đòng sức. Nếu như vì một con kiến hôi mà xảy ra xung đột với Thái gia, chỉ sợ khiến lợi địch hại ta.... Nội loạn cùng đến, Kinh Châu ta chắc chắn đối mặt với nguy hiểm, cho nên không thể không thận trọng.

Hàn Tung nghe xong những lời này mới cất giọng khen:

- Chính Phương suy nghĩ rất đúng, là Tung hơi cổ hũ rồi!

Lý Nghiêm xua tay nói:

- Đức Cao, ngươi ta tri giao, đừng nhắc tới những lời thừa này, cứ nhìn loạn cục này làm sao giải quyết đi.

Hàn Tung nói:

- Sa Ma Kha chẳng qua là một Man phu vũ dũng, có gì phải sợ? Đừng thấy hắn ngày hạ hai thành, nhưng càng như vậy, hắn chết lại càng nhanh. Chắc hẳn hiện giờ Tương Dương đã nhận được tin tức, Lưu Ba kia cũng là người bụng dạ nham hiểm, há có thể bỏ qua bữa ăn ngon này?

Lý Nghiêm lại nói:

- Đức Cao, thực không dám dấu diếm... Ta cùng với Sa Ma Kha kia cũng coi như cố tri, năm đó tại Uyển Thành nếu không có ba huynh đệ Đổng thị xuất thủ, chỉ sợ... Trận chiến này Sa Ma Kha tất bại, ta chỉ nghĩ, có nên nhân cơ hội xuất thủ, giải quyết hắn tại Nam Quận hay không?

Hàn Tung tức giận, chỉ vào Lý Nghiêm mà nói:

- Chính Phương quả không phải là người. Ngũ Khê Man được Hán thất ân sủng, vốn nên xuất lực báo quốc. Đổng gia tử năm đó lập hạ chiến công, nhưng họ cũng đã nhận được ân điển tương ứng. Hôm nay ngươi hiệu lực Cảnh Thăng công, sao có thể vì việc riêng mà buông tay? Ngươi không ra tay, Lưu Ba cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Công là công, tư là tư, sao ngươi có thể vì tình cá nhân mà bỏ qua đại địch của Cảnh Thăng công?

Những lời này mắng cho Lý Nghiêm mặt đỏ lừ. Hắn đứng dậy khom người:

- Nếu không có Đức Cao, Nghiêm suýt nữa đã lầm đại sự.

Hàn Tung lại nở nụ cười, trầm giọng nói:

- Như vậy thì Chính Phương có kế sách phá địch rồi chứ?

Lý Nghiêm thản nhiên cười, hai mắt híp lại, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đức Cao yên tâm, Sa Ma Kha nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của ta.

  • Ác Hán Hồi 423
  • Ác Hán Hồi 425